Στα πλαίσια της επέκτασης της συνεργασίας μας για την τεχνική υποστήριξη των λευκών συσκευών και συσκευών κλιματισμού, εχουμε προβεί στις παρακάτω ενέργειες με σκοπό την βέλτιστη ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών μας:

  • Δημιουργία νέου χώρος 150 τμ επί της οδού Αλκαμένους 75 (δυο επίπεδα) όπου λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος και υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης συσκευών και πώληση ανταλλακτικών.Στον ίδιο χώρο γίνεται η εισαγωγή των προς επισκευή συσκευών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
  • Νέο όχημα πλήρως εξοπλισμένο για την άμεση και ασφαλή μεταφορά λευκών συσκευών και συσκευών κλιματισμού
  • Πρόσληψη τεχνικών με εμπειρία για την κάλυψη των αναγκών των λευκών συσκευών.
  • Οργάνωση, στελέχωση και δικτύωση της αποθήκης ανταλλακτικών.
  • Συνεχής ανάπτυξη και ενδυνάμωση του πανελλαδικού δικτύου τεχνικής εξυπηρέτησης
Click Me Do NOT follow this link or you will be banned from the site!